TILBAGE

Politisk aftale om selvforsyning med vedvarende energi

29. september 2020
Aftaledokumentet for et Nordjylland som skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040 er nu politisk godkendt i alle kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser.

Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreninger i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling.

Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.

Kontakt

Projektleder

Mette Høj Ravnborg

Telefon

23 48 46 03