Organisering

Organisering

 

Initiativet er et samarbejde imellem de 11 nordjyske kommuner og regionen. Sekretariatsbetjeningen varetager regionen, mens Business Region North Denmark sikrer den politiske koordinering på tværs af kommuner og regionen.

Byråd og Regionsråd

Byråd og Regionsråd godkender den strategiske energiplan for Nordjylland og BRNs bestyrelse sikrer den politiske koordinering på tværs.

 

Styregruppen

Styregruppen består af chefer fra alle 11 kommuner og Regionen. Gruppen sikrer forankring mellem tekniske direktører, kommunaldirektører og koordinerings- og arbejdsgrupper.

 

Procesgruppen

Procesgruppen består af en ressourceperson fra Region Nordjylland støttet af et udvalg med repræsentanter fra styregruppen og koordineringsgruppen. Den praktiske sekretariatsfunktion og koordinering varetages af og forankres hos Region Nordjylland i samarbejde med procesgruppen.

 

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen består af kommunale og regionale medarbejdere. Gruppen har til opgave at koordinere opgaverne og dialogen med de forskellige aktører, det brede netværk af medarbejdere og arbejdsgrupper. Koordineringsgruppen nedsætter desuden arbejdsgrupper inden for specifikke emner, som bidrager til den strategiske energiplan.

 

Strategisk Energiråd Nordjylland

Strategisk Energiråd Nordjylland er dialogforum for virksomheder, erhverv, forsyning, klynger, videninstitutioner mv. som bidrager til udarbejdelsen af mål og visioner for fremtidens energiforsyning i Nordjylland.