Aktiviteter

Aktiviteter

 

Initiativet Grøn Energi Nordjylland 2040 løber over 3 år fra 2019 til 2021. I perioden vil der blive afholdt aktiviteter som skal bidrage til at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi.

Mål, visioner og pejlemærker for en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland

Der skal skabes enighed om en fælles vision og strategiske pejlemærker, der kan indgå i en strategisk energiplan for Nordjylland. Baggrunden for initiativet er samarbejdet mellem de nordjyske kommuner og regionen, og initiativet bygger på analyser og scenarier, som er udarbejdet i 2014-2017.

Målgruppen for arbejdet er primært BRN, byråd, regionsråd og Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) samt erhverv, forsyning og videninstitutioner.

Igennem samarbejderne skal der samles interesse omkring udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan for Nordjylland.

I løbet af 2019 og 2020 er der blevet afholdt følgende aktiviteter:

  • Møder i Strategisk Energiråd – herunder udarbejdelse af budskabspapirer som videregives til politikerne
  • Møde mellem SEN og BRNs bestyrelse – hvor budskaber fra erhverv, forsyning, videninstitutioner videregives til de Nordjyske borgmestre
  • Workshop for kommunale medarbejdere – hvor alle medarbejdere, som berører arbejdet med energi, energirenovering, transport, indkøb mv. mødes og præsenteres for SEP NORD og drøfter, hvilke input deres fagområde kan bidrage til i SEP NORD.
  • Workshops for politikere, erhverv, klynger, videninstitutioner og andre interessenter – der afholdes to topmøder, hvor aktørerne kan bidrage til mål og visioner for en strategisk energiplan for Nordjylland.
  • Visionskonference – hvor bud på de fundne mål, visioner og pejlemærker præsenteres og diskuteres.

Udarbejdelse af en samlet, strategisk energiplan for Nordjylland

Der skal udarbejdes en samlet, strategisk energiplan for Nordjylland, som omsætter mål, visioner og pejlemærker til konkret planlægning. Planen skal udstikke en fælles retning for kommunernes og regionens planer på energiområdet – uden at være en ensretning.


Implementering af den strategiske energiplan

Den fælles, strategiske energiplan skal implementeres hos alle kommunerne og Regionen, i de eksisterende planer og indsatser, som relaterer sig til energi. Planen skal danne grundlag for den fremtidige planlægning og energiområdet indgår som tema i mange forskellige planer og indsatser. For at sikre en samlet planlægning er det derfor vigtigt, at den strategiske energiplan indtænkes i det eksisterende arbejde.